top of page
12063578_863164503798987_754663485754708
21951038_1446959598752805_68371528786892
46745300_1960043467444413_60548737480439
47018868_1960043407444419_72220915151520
36199906_1735669913215104_86207618915657
46623840_1960043347444425_69334837230441
38768546_1806714029444025_29546780363786

Spirituele Diensten

                                         

Regelmatig in het jaar worden er op zondagen Divine Services gehouden.
De diensten vormen een belangrijk onderdeel van de religie van het Spiritualisme.
Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk. Zoals dit in de Engelse S.N.U. kerken gebruikelijk is zal er tijdens deze diensten  geïnspireerd worden gesproken en er worden demonstraties mediumschap gegeven. Tevens is er een mogelijkheid om healing te ontvangen.

Ook wordt er in deze diensten gesproken over de filosofie van het Spiritualisme en de 7-Principes zoals eerder

verwoord op de site.

 

Locatie: 

Tijdens deze diensten wordt er een collecte gehouden. Het staat u vrij om een bijdrage te geven.
U hoeft zich niet aan te melden, iedereen is van harte welkom!

Healing

Tijdens de maandelijkse diensten kunt u een healing ontvangen.

    

Data voor 2023

De diensten in 2023 zijn, i.v.m. persoonlijke omstandigheden, voorlopig geannuleerd.

Check onze facebook pagina:

 • Facebook

Over de Amersfoort Spiritualist Church

Op 30 april 2014 is de “Amersfoort Spiritualist Church” statutair opgericht door de comparanten Joke Hetem en John Eversdijk. Conform de statuten is tevens een benoemingsbesluit vastgelegd. In dit benoemingsbesluit zijn de bestuursleden benoemd.

De volledige statuten en het benoemingsbesluit zijn op aanvraag beschikbaar.

De “Amersfoort Spiritualist Church” is gebaseerd op het principe dat alle mensen, los van afkomst, religie of overtuiging gelijk zijn.

De “Amersfoort Spiritualist Church” is gebaseerd op vrijheid van mening en pretendeert niet één waarheid te kennen. Het hoofdprincipe van de “Amersfoort Spiritualist Church” is dat wij op aarde, maar ook daarna, met elkaar op reis zijn, ieder in zijn eigen ontwikkeling. Het samenkomen uit Zijn naam, is er dan ook op gericht om met elkaar deze persoonlijke ontwikkeling inhoud te geven en nieuwe inzichten te verkrijgen.

Wij beogen een “levende Kerk” te willen zijn waarin principes en overtuigingen kunnen “bewegen” en waarin niets vooraf vast staat.

De “Amersfoort Spiritualist Church” is gebaseerd op de doelstellingen en fundamentele waarheden van de S.N.U. (Spiritualists’National Union) in The United Kingdom.

Doelstellingen

Van Spiritualisme wordt gezegd dat het een wetenschap, een religie en een filosofie is. Het is echter nog veel meer dan dat.  Het is ook een “manier van leven of een levensstijl.”
Met liefdevolle begeleiding van hoger ontwikkelde zielen en de verbinding met de Goddelijke Energie (of de Creatieve Kracht) wordt onze fysieke reis vrediger, verbonden met een diepe innerlijke tevredenheid en een beter begrip van ons doel.
Spiritualisten hebben geen vaste geloofsbelijdenissen of dogma’s die men moet aanvaarden.
Zij hebben principes die dienen als gids om het dagelijks leven te verrijken en zich daarmee zelf persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

De “Amersfoort Spiritualist Church” is  gebaseerd op de doelstellingen en fundamentele waarheden van de S.N.U. (Spiritualists’National Union) in The United Kingdom (U.K.).

Er zijn drie peilers:

 1.  LIGHT;

 2.  NATURE;

 3.  TRUTH.

Tevens hanteert de S.N.U. zeven principes (The Seven Principles):

 1.  The Fatherhood of God (Het Vaderschap van God)

 2.  The Brotherhood of Man (De Broederschap der mensen)

 3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels (Het contact met de Spirituele wereld en de hulp van Engelen)

 4. The Continuous Existence of the Human Soul (Het voortbestaan van de menselijke Ziel)

 5. Personal Responsibility (Persoonlijke verantwoordelijkheid)

 6. Compensation and Retribution Hereafter for all the Good and Evil Deeds done on Earth (Compensatie en rekenschap voor alle goede en slechte daden verricht op Aarde)

 7. Eternal Progress open to every Human Soul (Eeuwige vooruitgang open  voor iedere menselijke  Ziel)

Donaties


Tijdens onze activiteiten kunt u altijd een vrijwillige bijdrage geven. Dit geld wordt gebruikt om onze activiteiten voort te zetten en uit te breiden. Ook kunt u een donatie storten op onze bankrekening.
Banknummer: NL80 TRIO 0197 8847 09

LIDMAATSCHAP
Als de doelstellingen van de “Amersfoort Spiritualist Church” u aanspreken en u onderdeel wilt uitmaken van een spirituele gemeenschap, dan kunt u ons steunen door lid te worden. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 36,– per jaar.
Als lid bent u van harte welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Telefoon: 06-28423157
Email: info@spiritualistchurch.nl
De kerk is ingeschreven onder KVK nummer: 60623020

 

ANBI STATUS
De “Amersfoort Spiritualist Church” heeft een  ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Lidmaatschap

Als de doelstellingen van de “Amersfoort Spiritualist Church” u  aanspreken en u onderdeel wilt uitmaken van een spirituele gemeenschap, dan kunt u ons steunen door lid te worden. De kosten van het lidmaatschap bedragen  € 36,- per jaar. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Klik hier om het formulier voor lidmaatschap te downloaden. U kunt de formulier invullen, opslaan en aan ons mailen. Het is ook mogelijk om het formulier af te drukken, in te vullen en per post te sturen.

 

Contact

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

Success! Message received.

bottom of page